GIP 60 w styczniu 2017: Dobre nastroje w produkcji

Podsumowanie Giełdowego Indeksu Produkcji – styczeń 2017

Liczby mówią same za siebie: w branży produkcyjnej zapanował wyjątkowy optymizm i wiele wskazuje na to, że trend wzrostowy w najbliższym czasie utrzyma się na satysfakcjonującym poziomie. Dobrze ilustruje to wskaźnik nowych zamówień w przemyśle. Określa on popyt na wyroby i usługi, dlatego zwykle służy do oceny przyszłego poziomu produkcji.

Czytaj więcej...

GIP - PODSUMOWANIE 2016 - KOMENTARZ

Mijający rok był dla spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z jednej strony dobrym okresem, w którym większości z nich ostatecznie udało się zwiększyć swoją wartość rynkową, z drugiej jednak był to bardzo burzliwy czas, w którym nie każda spółka zdołała wybronić się przed negatywnymi skutkami rosnącej niepewności. Źródeł wspomnianych zawirowań upatrywać należy zarówno w kraju (niepewność polityczna), jak i poza nim (wybory prezydenckie w USA, nasilające się konflikty zbrojne wzmacniające kryzys migracyjny, akty terroryzmu, etc.).

Czytaj więcej...

GIP - LISTOPAD 2016 - KOMENTARZ

Listopad dla inwestorów kojarzy się zwykle z okresem publikacji raportów finansowych za trzeci kwartał. Z punktu widzenia inwestorów wpływ na wycenę rynkową spółki mają nie tylko same wyniki finansowe, lecz również istotne zdarzenia z jej dalszego i bliższego otoczenia. Wydaje się, że w tym okresie mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją, która przyćmiła wszystkie inne. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wprowadziły sporą nerwowość wśród inwestorów nie tylko na rynkach wschodzących, ale inwestorzy z pewnością odczuli migrację kapitału w kierunku inwestycji mniej ryzykownych. Można pokusić się o stwierdzenie, że wybory na prezydenta największej gospodarki świata rzutowały na wycenę instrumentów finansowych na całym świecie zarówno przed wyborami, jak i po nich.

Czytaj więcej...

Rusza Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60)

PRODUKCJA.EXPERT, serwis analityczny poświęcony problematyce polskiej produkcji wspólnie z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej stworzył Giełdowy Indeks Produkcji obejmujący największe polskie spółki wytwórcze notowane na Głównym Rynku GPW. Celem przygotowania indeksu jest przejrzysta identyfikacja zmian nastrojów inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. Wskaźnik trendu giełdowego stanowi wiarygodny estymator wartości przedsiębiorstw, a co za tym idzie całej branży produkcyjnej. Ze względu na precyzyjną analizę wyników poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych indeks GIP może stanowić wiarygodny barometr faktycznego stanu sektora produkcyjnego.

Czytaj więcej...

GIP - PAŹDZIERNIK 2016 - KOMENTARZ

GIP (Giełdowy Indeks Produkcji) jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą polskie spółki produkcyjne notowane na rynku podstawowym GPW. Od początku roku wartość rynkowa spółek z indeksu GIP wzrosła o prawie 10 mld zł co przełożyło się na prawie 20% wzrost wartości od początku roku. Dla porównania w tym samym czasie indeks WIG20 spadł o 2% a indeks WIG zanotował wzrost wartości o 5%.

Czytaj więcej...